2% z dane z príjmov pre OZ Čertovica

Priatelia, 

súčané problémy nám značne komplikujú nielen bežný život, ale aj podnikanie. Stávajú sa, žiaľ, pre mnohých podnikateľov v cestovnom ruchu likvidačné. Je problém bez adekvátnych tržieb udržať pracovné miesta, hradiť  všetky náklady a zároveň zafinancovať aspoň čiastočný rozvoj. Preto sa na Vás obraciame s prosbou - pomôžte nám svojimi 2% z dane. Získané finančné prostriedky by boli použité v súlade so stanovami OZ Čertovica. Ide predovšetkým o podporu a rozvoj športu, dobudovanie športovísk a ihriska pre deti (rampy, preliezky), z dlhodobého hľadiska by sme radi vybudovali rozhľadňu. 

 

Koľko percent môžem poukázať?

Som fyzická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %.

 

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.

V prípade, že máte záujem o vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti, pošlite nám prosím žiadosť mailom na: ozcertovica@gmail.com

 

Som právnická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely.
V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

 

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

 

Podávam si daňové priznanie sám

 1.  Vyplňte "Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane" priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov pre:

  OZ Čertovica
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 52892433
  Sídlo: Družstevná 280/30, 90066 Vysoká pri Morave
   
 2. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky .

 

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:

 1. Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a obe tlačivá podajte na mieste príslušný Daňový úrad do 30. apríla.

 

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu!